Vstoupit / Enter

Petr Nýdrle


English

Herec&Režisér

Pedagog, režisér, herec

Pracovní zkušenosti

1997 – 2021 /// učitel Literárně – dramatického oboru na ZUŠ Zlín

2001 – 2003 /// pedagog na ZSVOŠ Zlín – dějiny divadla

2004 – 2013 /// umělecký šéf, režisér, dramaturg, herec divadla MS Zlín

2005 – 2006 /// pedagog na ZSVOŠ Zlín – dějiny divadla

2007 – 2011 /// spolupráce s dětským domovem na Lazech

2013 /// projekt Divadla žen a mužů, iniciován občanským sdružením Tripitaka a Centrem

2014 – 2020 /// ve svých hodinách se věnuje i autistickým žákům

2016 – 2018 /// spolupráce s integrovaným centrem Slunečnice

2016 – doposud /// pravidelné příspěvky pro měsíčník In Zlín

2016 – doposud /// Herecké kurzy ve spolupráci se zlínskou Inspirací Zlín z.s. nebo Moje dílna

2017 – 2020 /// učitel literárně – dramatického oboru ZUŠ Malenovice

2019 – doposud /// Kurzy tvůrčího psaní ve spolupráci s Moje dílna

2019 – doposud /// Kurzy rétoriky pro firmy či jednotlivce

2021 – doposud /// edukátor Krajské galerie výtvarného umění Zlín

2021 – doposud /// lektor dramaturgie a herectví pro veřejnost Městského divadla Zlín

2021 – doposud /// učitel literárně – dramatického oboru ZUŠ Hodonín

2021 – doposud /// učitel literárně – dramatického oboru ZUŠ Morava

30 režií / 27 hereckých rolí na divadle / 13 rolí ve filmu-reklamě-Tv

Loading images...