Vstoupit / Enter

ReferenceReference z hereckých kurzů

„Petr byl úžasný průvodce. Díky hereckým kurzům mám větší schopnost koncentrace, jsem schopná spíš vyselektovat, co je pro mě v danou chvíli podstatné. Taky mi Petr věrně představil divadelní prostředí. Člověk neměl ani páru o tom, že to není jen naučit se text a postavit se támhle.“ J. Lužná

„Tento Herecký kurz, který jsem absolvoval mě naučil víc si všímat okolí, sledovat detaily, gesta lidí a lépe se pohybovat v malém prostoru. Tento kurz by měl absolvovat každý člověk povinně. Protože si myslím, že  kdyby tento kurz absolvoval každý člověk, SVĚT BY BYL KRÁSNĚJŠÍ.“ Vl. Doležel

„To, co děláte, dává smysl. S údivem a až po nějaké době mi došlo, že jsem vlastně prošla psychoterapií, ale takovou jinou – milou a nenásilnou, přirozenou a vlastně naruby. S povděkem a velkou úlevou jsem se obešla bez „koleček“ , „představování se“ a „zhodnocení, co mi to dalo a jak jsem se dnes cítila“. Po dlouhé době jsem se mohla zabývat jen sama sebou a zapnout prožívání – v mé práci je to (paradoxně) nežádoucí. Máte dar nahlédnout člověku do duše a velký cit, jak ho nenápadně podpořit. A vlastně s ním nepotřebujete ani mluvit! S tím jsem se ještě nesetkala. Mně osobně jste pomohl neskutečně, možná to ani nevíte. Anebo víte ? A jestli ve Vás vždy bylo hodně energie a neklidu, jak jste říkal, dovedl jste je plně zúročit báječným způsobem. Vím, že to i něco stálo … a stojí… Na oplátku posílám oblíbený citát, mohl by se hodit: Jedno slovo nás zbavuje všech břemen a bolestí života. To slovo se jmenuje láska. (Sofokles)“ S. Baladová

„Petře, když jsem dneska jela domů, po naší poslední tříhodinovce, musela jsem myslet na to naše poslední setkání a bylo mi moc hezky. Všechny jste nás moc hezky vystihl a vlastně poděkoval, za to že jsme se my účastnili vašich kurzů, přestože ten největší dík patří vám; za ten nápad, dát dohromady cizí dospěláky a nechat je si hrát, za to že jste nás vedl a přitom jste nás nechal okusit tu svobodu projevu, že jste nás formoval a přitom nás nechal hledat sebe samu. Mě bylo s vámi a s celou tou partičkou, pro mě stále cizích lidí moc dobře, za to vám patří můj velký dík. Taky vám moc děkuju za ta krásná slova, která jste pro mě měl, moc mě pohladila po duši… Mohla bych pokračovat, zkrátka chci říct díky a nevzdávejte to s těmi dospěláky, protože minimálně jednomu jste jeho život rozjasnil a probarvil, a to za to určitě stojí, ne?“ Ž. Urbancová

„Díky kurzu jsem si mnohem silněji uvědomila, že někdy zdánlivě jednoduché věci jsou až překvapivě těžké a že je můžeme zvládnout jen jak nejlíp umíme. Kurz mi pomohl vidět věci, které jsem dřív nevnímala a to nejen v divadle, ale i v životě. V neposlední řadě mi dal pár skvělých přátel.“ L. Weissová

„Kurz mi přinesl do života lehkost. Ráda si hraji, a právě tam jsem si uvědomila, jak je pro mě tento životní pocit důležitý. Mohla jsem opustit svoji ulitu, setkat se s lidmi, o kterých jsem vůbec nic nevěděla-tedy nic mě nespoutávalo, nic mě nelimitovalo. Uvědomila jsem si sama sebe, pouštěla jsem na uzdu svou fantazii a také jsem se dověděla, jak působím na ostatní. Kurz herectví mě upozornil na nedostatky ve výslovnosti. Uvědomovala jsem si svůj hlas, jeho tón, kadenci, melodii… Vřele každému doporučuji.“ J. Pilušová (profesorka)

„Do kurzu k Petrovi jsem se přihlásila s kamarádkou a nelituji toho, naopak mohu jen a jen doporučit. Dalo mi to šanci se alespoň na chvíli zastavit, zamyslet se nad sebou samotnou, nahlédnout do svého srdce. Děkuji moc.“ E. Suchánková 

Reference z tvůrčího psaní

„Víte, jsem obyčejná, nemám čím ohromit ani překvapit. Ale na dně oceánu mého srdce je poklad, který se tolik stydím vyjevit. A vy jste se ho dotknul. Alespoň okamžiky jsem mohla spatřit samu sebe. A za to vám navždy děkuji.“ T. Mudříková

„Za kurs tvůrčího psaní jsem moc rád, a rád jsem poznal blíže člověka, který je umělcem srdcem i duší. Takže kurs byl především inspirací tebou samotným. Díla stvořená u tebe v kursu, mi do dnes dávají jakousi zpětnou sebereflexi a možná i energii ztvárnit literárně můj životní příběh. No kdo ví. Vedlejším efektem kurzu je, že jsem se naučil psát všemi deseti, což jsem nevěřil, že je vůbec možné. Takže poslepu již psát umím a pomalu zrychluji.“ P. Konečný

„’Tvůrčí psaní‘ s Petrem je nesmírně motivující a inspirující. Otevírá nitro a skýtá uvědomění si, že je v nás ukryt potenciál, který rozvíjí naši mysl. ‚Tvůrčí psaní‘ za podpory Petrova jedinečného vedení je velmi poutavé a přináší mnoho nových výzev. Děkuji za ně.“ J. Semerádová

Loading images...